ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการห้องสัมมนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 
 
ชื่อสำนัก/ศูนย์ที่ให้ข้อมูล: 
กลุ่มบริหารการคลังและพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม โทรศัพท์ 0 2202 4280
วันที่ลงข่าว: 
พุธ, November 27, 2019
 
     
Close (X)